Vi är CivilCare

090 - 77 77 33

Info@civilcare.se

Vi är CivilCare

Vi är ett företag med breda erfarenheter inom äldrevård/personlig assistans, sjukvård och psykiatri. Vi har våra rötter i Umeå där vi nu är auktoriserad hemtjänst av Umeå kommun

 

Vårt arbetsätt är snabbt, enkelt och förtroendefullt. Våra ledord är att respektera var och ens integritet och självbestämmande. Lyhördhet för dig och dina närståendes önskemål är viktigt för oss. Vi vill vara ett stöd för dig så att du kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

 

CivilCare gör kontinuerlig uppföljning av kommunens krav för att förstärka vår kvalitet och hemtjänstservice. Ni ska kunna lita på att insatsen är den som vi kommit överens om och överensstämmer med den genomförandeplan som bygger på kommunens beslut.

 

Vi strävar dessutom efter att vara tydliga i våra rutiner så att vårt arbetssätt ska kännas bra och vara säkert även för dig. Om vårt företag går med vinst, kommer vi omedelbart återinvestera det i företaget. Detta för att höja kvaliteten, så att vi uppnår kraven på oss själva och förväntningarna från våra brukare.

 

Vi på CivilCare tycker det är mycket viktigt att vi får höra dina synpunkter om vårt företag. Vi vill kunna utvecklas tillsammans med våra kunder.

 

Du kan ringa eller skriva till oss om du vill lämna dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga!

Om CivilCare

Vi är ett företag med breda erfarenheter inom äldrevård/personlig assistans, sjukvård och psykiatri. Vi har våra rötter i Umeå där vi nu är auktoriserad hemtjänst av Umeå kommun.

 

Läs mer om företaget

Våra tjänster

Våra tjänster följer kommunens riktlinjer för hur hemtjänsten ska utföras hos våra kunder. Vi vill underlätta vardagen för dig, med stöd och hjälp i ditt hem.

 

Läs mer om våra tjänster

Att vara anhörig eller närstående

Vi har kunskapen, reglerna och riktlinjerna. Om du vill använda dig av våra tjänster, är du alltid välkommen med dina frågor.

 

För anhöriga

Kontakta

 

Sandbackavägen 1, 903 46 Umeå

Västerbotten

Sverige

 

090 - 77 77 33

 

Google Maps +

Copyright @ 2012 - 2016 CivilCare AB

All Rights Reserved