Vi vill gärna höra från dig!

Vi är här för att svara på alla tänkbara frågor som du undrar över. Kontakta oss så återkommer vi inom kort.

Enhet Hörnefors

Thérese Karlsson

Enhetschef Hörnefors

Edvin Sandström

Planerare

Fredrik Edblad

Våningsledare Tekla
Till Teklasalen: 0930 - 208 41

Linda Nilsson

Våningsledare Maria
Till Mariasalen: 0930 - 208 42

Enhet Umeå

Sazan Mohammad

Gruppledare Öst

Gyuldzhan Sadula

Gruppledare Nord

Jannie Jensen

Enhetschef Umeå

Thomas Johansson

Verksamhetsassistent

Verksamhet

Petter_Andersson_liggande

Peter Andersson

Ägare
Timrå Björklöven

Barbara Hawranek

Ekonomiassistent / Verksamhetsassistent