Frågor och svar

Det du behöver göra, delas här in i 3 olika steg:

 1. Ansöka/Kontakta Kommunens biståndshandläggare som utreder ditt behov av hemtjänst. Du kan ansöka om stöd genom webben, telefon eller post, nedan finner du kontaktvägarna du behöver.Mottagningsenheten
  090-16 10 02
  mottagningsenheten@umea.se

  Telefontider
  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besöksadress
  Kungsgatan 71–73, 903 02 Umeå

  Besökstider
  Måndag–fredag, klockan 8.30–11.30, 13.00–16.00

  Postadress

  Box 3045, 903 02 Umeå

  För ansökan per post kan du hämta och skriva ut blankett här:


  Vill du göra ansökan över webben då kan du göra det här: Obs – kräver Bank-ID


  Fungerar inte länkar kan det bero på att Umeå Kommun förändrat sina länkuppgifter ta gärna kontakt med oss så att vi kan uppdatera länkarna.

  Skulle du behöva hjälp med ansökan? Inga problem!

  Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 2. När du blir beviljad hemtjänst, är det bra att veta att lagen om valfrihet (LOV) tillämpas i Umeå Kommun. Vilket innebär att Du väljer vilken hemtjänstutförare Du vill ha. Kontakta oss om du vill veta med om Civil Care, innan ditt val.
 1. Väljer du oss, så får vi uppdrag via kommunens biståndshandläggare och vi kontaktar dig för ett möte. Tillsammans med dig och eventuellt anhörig planerar vi hur din hjälp ska utföras!

Nu har du hemtjänst, tillsammans ser vi till att underlätta din vardag!

Om du eller någon anhörig skulle vara i behov av akut hjälp på grund av ohållbar hemmasituation eller hjälp med krishantering ta kontakt enligt kontaktvägar nedan.

Mottagningsenheten
vardagar 8-16 (stängt för lunch 12–13)

090-16 10 02

Socialjouren, övriga tider

090-16 30 50

Viktiga telefonnummer

Skriv ner, förvara hemma och i plånboken:

112 – SOS alarm, nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 – SOS alarm, få och lämna information vid olyckor och kriser

114 14 – Polis, vid händelse som inte är akut

1177 – Sjukvård, rådgivning

Får du inte hjälpen du upplever dig behöver? Kan vårt utbud av Rut-tjänster vara en kortsiktig lösning?

Inom hemtjänst förekommer ofta begreppet ”insats” som kort beskriver vad kunden behöver hjälp med. För att öka förståelsen och kunskapen om vad hemtjänst kan innefatta, kommer här några exempel på insatser som man kan få hjälp med:

Serviceinsatser:

 • Inköp & hämta apoteksvaror, Städ & fönsterputs, Tvätt och klädvård, hjälp med disk, ta in post, lättare städ och liknande. 
 • Mattillredning

Omsorgsinsatser

 • Dusch, Hjälp med stödstrumpor, Personlig hygien, På – & avklädning, Hjälp vid toalettbesök, Förflyttningar
 • Måltidsstöd- socialt stöd under måltid 
 • Utomhusvistelse/ promenad
 • Tillsyn- fysiskt, via kamera eller telefonsamtal.
 • Social samvaro
 • Stöd med vardagsstruktur
 • Medfölje
 • Avlösning av anhörig

Hjälp att genomföra träningsprogram eller liknande.

Till att börja med är det samma kostnad, oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer. Det är Umeå Kommun som fakturerar dig som hemtjänstkund, baserad på vilket hjälpbehov och betalförmåga du har.

 

Kostnaderna för hemtjänst är uppdelad i 3 olika nivåer beroende på ditt individuella hjälpbehov.

 

Nivå 1: 428 kronor per månad

Nivå 2: 1 283 kronor per månad

Nivå 3: 2 139 kronor per månad

 

Vid den högsta nivån inkluderas även städ, trygghetslarm, ledsagning, telefonservice samt hälso- och sjukvård i hemmet. Vilket annars inte inkluderas i hemtjänsttaxan.

 

Separata kostnader för Nivå 1 och 2 är:

 

Avgift för städning

Städ 1 gång per månad, 449 kronor per månad

Städ var 3:e vecka, 663 kronor per månad

Städ varannan vecka, 877 kronor per månad

Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av ugn.

 

Hälso- och sjukvård i hemmet

Inskriven i hemsjukvården, 428 kronor per månad. Ingår i maxtaxa.

Enstaka besök, 200 kronor. Ingår ej i maxtaxa.

 

Övriga avgifter

Trygghetslarm, 278 kronor per månad

Telefonservice, 107 kronor per månad

För att förstå hur din avgift beräknas är det några saker man behöver förstå

 • Minimibelopp – Ett belopp som är lagstadgat att ha kvar efter hyra och eventuell hemtjänstavgift för att täcka personliga kostnader exempelvis: livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor
 • Förbehållsbelopp – Ett belopp som utgörs av ditt minimibelopp + din hyra
 • Avgiftsutrymme för hemtjänst = Inkomst – förbehållsbelopp

Din faktiska avgift för hemtjänst kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar: förbehållsbeloppet, dvs minibeloppet + pengar till hyran.

Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift.

Aktuella minibelopp för hemtjänst

För dig som är 65 år eller äldre

 • Ensamstående 5 373 kr per månad.
 • Sammanboende 4 540 kr per månad.

För dig som är yngre än 65 år

 • Ensamstående 5 911 kr per månad.
 • Sammanboende 4 994 kr per månad.

Se exempel hur avgift beräknas 

Exempel 1, Ensamstående person

Pension/inkomst efter skatt, 7 400 kr. Bostadstillägg, 3 640 kr = total inkomst, 11 040 kr.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 373 kr. Hyra, 4 300 kr.

Det ger förbehållsbeloppet 9 673 kr.

Inkomsten är då 1 367 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 11 040 kr minus förbehållsbelopp 9 673 kr =1 367 kr). Avgift som kan betalas per månad är 1 367 kr.

Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Exempel 2, sammanboende makar

För sammanboende makar som båda har hemtjänst räknas inkomsterna samman och delas med två. Om två makar har en inkomst på 12 700 kr respektive 6 650 kr efter skatt har de en total inkomst på 19 350 kr. Inkomsten delas på två och blir 9 675 kr. Minimibeloppet för sammanboende makar är 4 540 kr. Tillsammans med en hyra på 2 700 kr (delad på två) blir förbehållsbeloppet 7 240 kr per person.

Inkomsten för båda makarna är då 2 435 kr högre än förbehållsbeloppet per månad

(inkomst 9 675 kr minus förbehållsbelopp 7 240 kr =2 435 kr).

Båda makarna kan betala maximal avgift för hemtjänst 2 139 kr per månad, om det hemtjänstbehovet finns.

Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader exempelvis om du är beviljad matleverans eller äter inom äldreomsorgens restauranger, för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man/förvaltare.

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad så måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut hur stor avgiften faktiskt blir. Se ansökan om lägre avgift längre ned på sidan.

Här kan du läsa mer om du har möjlighet till prisreducerad hemtjänst:

Blankett- Ansökan om reducerad hemtjänstavgift (kräver Bank-ID):

Vid städhjälp kan det i många fall vara mer prisvärt att köpa den tjänsten via Rut-avdrag istället för inom hemtjänstbeslut. Vi försöker hjälpa våra kunder att hitta dessa tillfällen, vi vill att alla ska få ut så mycket som möjligt av pengarna!

Vill du läsa mer om kostnader, här finner du länk till kommunens hemsida:

I samband med att du sökt och beviljats hemtjänst har du fått en personlig biståndshandläggare. Om ditt behov förändras eller om du vill ändra något så har du som kund möjlighet att själv välja om du vill ta kontakt med oss eller med biståndshandläggaren. Om du väljer att gå via oss så slipper du anpassa dig efter bistånds telefontider och vi kan vara dig behjälplig att se över din hjälp och förmedla dina önskemål till biståndshandläggaren. Oavsett så kommer en biståndshandläggare ta kontakt med dig för att du ska godkänna förändringen av beslutet.

När vi som hemtjänstutförare upptäcker ett förändrat behov så har vi en skyldighet att ta kontakt med bistånd, det kan exempelvis handla om att behov av hjälp vid en specifik insats upphört eller att behovet av hjälp har ökat. Sedan så är det bistånd som utreder om ditt hemtjänstbeslut ska justeras eller ej och givetvis i samråd med dig sin kund.

Funderar du över ditt beslut? Ta kontakt med din gruppledare här.

Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Vi lämnar endast ut information utifrån kundens önskemål, alla kunder fyller i ett samtycke för anhörigkontakt och vilka de vill att vi kontaktar.

Om en kund plötsligt blir/ är akut sjuk eller skadad vid ett besök och behöver uppsöka vård med hjälp av ambulans, stannar vi med kunden tills ambulans är på plats. Finns det anhöriga som är godkända att kontakt, ringer vi dem och informerar om läget och hör oss för om de har möjlighet att möta upp på sjukhuset. Om kunden vill gör vi en översyn av bostaden exempelvis: kollar att fönster är stängda, ljus utblåsta, ta ut sopor osv innan vi sedan låser dörren när vi åker därifrån.

Bra att veta:

 • Dessa typer av händelser är sådant som gör att hemtjänstutförare ibland kommer senare än planerat. Vi har som rutin att alltid kontakta kunder som påverkas av förseningar mer än 30 minuter.
 • Vi påbörjar alltid första hjälpen i väntan på ambulans, om det inte finns ett sedan tidigare beslut som förankrats mellan vårdtagare/anhörig/vården/omsorgen om exempelvis 0-hlr.

Vid sjukhusvistelse pausas din hemtjänst så fort vi fått vetskap om det, vi har ansvar att meddela Kommunen detta. Det går också att pausa hemtjänsten i kortare eller längre perioder, antingen genom att kontakta din hemtjänstutförare eller din biståndshandläggare.

Du tar kontakt med din biståndshandläggare och meddelar att du vill byta hemtjänstutförare och till vilken. Eventuella anledningar behöver inte uppges. Bytet sker vanligtvis efter 14 dagar, det kan ske tidigare om din nuvarande, framtida hemtjänst tillsammans med dig och biståndshandläggare kommer överens om det.