Om oss

Vår framtid

Vi bygger vår egen framtid. Är det något jag vet, så är det att vi inte blir yngre och yngre. Den omsorg vi lägger grunden till idag är också den jag och mina föräldrar kommer använda oss av i framtiden, förhoppningsvis även mina barn. Jag vill en dag stolt kunna titta på personalens rygg, när de bäddat ner mig i sängen, för att se namnet Civil Care.

Peter Andersson

Grundare/ägare

Bakgrunden till att Civil Care finns är samtal med många som hade hemtjänst mellan 2010-2011. Utifrån dessa samtal, framkom att det fanns strukturella problem i omsorgen inom Umeå kommun. Många fick träffa mycket personal, upplevde sig ensam och omyndigförklarade. De upplevde att de inte fick rätt hjälp, tider hölls inte och ingen hörde av sig vid förändringar. Ett stort problem var också att kund och personal många gånger pratade olika språk.

Det var och är drivkraften bakom Civil Care, vi vill förändra omsorgen och vara en förebild i branschen. Med de bästa medarbetarna, förnyelse, lagarbete och stolthet. Levererar Civil Care individanpassad omsorg, med omtanke och respekt för individen och skapar därmed ett meningsfullt liv och en bättre vardag!

Dina synpunkter är viktiga!

Ring eller skriv om det är något du vill ta upp med oss