Bakgrunden till att Civil Care finns är samtal med många som hade hemtjänst mellan 2010-2011. Utifrån dessa samtal, framkom att det fanns strukturella problem i omsorgen inom Umeå kommun. Många fick träffa mycket personal, upplevde sig ensam och omyndigförklarade. De upplevde att de inte fick rätt hjälp, tider hölls inte och ingen hörde av sig vid förändringar. Ett stort problem var också att kund och personal många gånger pratade olika språk.

Det var och är drivkraften bakom Civil Care, vi vill förändra omsorgen och vara en förebild i branschen. Med de bästa medarbetarna, förnyelse, lagarbete och stolthet. Levererar Civil Care individanpassad omsorg, med omtanke och respekt för individen och skapar därmed ett meningsfullt liv och en bättre vardag!

Dina synpunkter är viktiga!

Ring eller skriv om det är något du vill ta upp med oss