Bäst i klassen!

Kunderna har röstat fram oss till Umeås bästa privata hemtjänst! Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2020.

Vi vill tacka för kundernas förtroende och personalens engagemang och förmåga att hjälpa, på bästa sätt!

TACK!