Covid -19 och Vaccinationsläget

Vi befinner oss nu i Juni 2021 och Covid -19 är fortfarande en utmaning för individen som för omsorgen och vården. Vi har alla behövt göra stora inskränkningar på de sätt vi lever och rör oss i samhället.

Vi fortsätter jobba i Civil Care enligt de riktlinjer som ställs av Socialstyrelsen, region Västerbotten och vårdhygien. Vi hoppas att vi inom en snar framtid kan börja avveckla en del av de begränsningsåtgärder som legat inom både enhet Umeå och Hörnefors sedan starten av denna pandemi. Men för att vi ska nå fram dit så måste vi tillsammans fortfarande hålla ut och hålla avstånd ett tag till.

På vaccinationsfronten ser det bra ut hos våra kunder, vi kan glatt informera att alla våra äldre som velat vaccinera sig är fullt vaccinerade. Hos våra ordinarie kollegor så ser även där vaccinationsläget gott ut, där majoriteten nu i juni blir fullvaccinerade. Hos våra vikarier som jobbar i sommar så pågår även där vaccination för fullt.

Vi fortsätter följa utvecklingen i vårt närområde och har tät kontakt med Region Västerbotten gällande de riktlinjer som nu finns gällande screening av kollegor och skyddsutrustning.       

Håll ut och håll avståndet, tillsammans klarar vi detta!